Sangglade børnehaver og vuggestuer

Sangglade børnehaver og vuggestuer er steder, der ønsker at give sangen en helt central plads i børnenes dagligdag

Sangglade børnehaver og vuggestuer

I Syddjurs Kommune er der nu 4 certificerede dagtilbud, som har fået et grundigt sangforløb med en sangkonsulent og derved fået ny inspiration til og viden om, hvordan man som pædagog og medhjælper får sunget med børnene hver dag.

Det drejer sig om Ådalen og Mørke børnehuse samt Vigen i Rønde og Børnehuset Uglen i Ugelbølle. Vi fortsætter med at udvikle projekter målrettet dagtilbuddene.

Sanguddannelse for vuggestuer og dagplejere

I samarbejde med Sangens Hus udbyder Sangkraft Syddjurs et tilbud om sangfaglig opkvalificering, som vi kalder Sangglad Mini.

Sangglad Mini er for vuggestuer og dagplejer, der ønsker at give sangen en helt central plads i børnenes dagligdag. Sangglad Mini er et udviklingsforløb for det samlede dagtilbud og et uddannelsesforløb for de professionelle voksne, som børnene har deres dagligdag sammen med. Det helt overordnede mål med Sangglad Mini er, at sangen skal bidrage til en god start på livet. Det er der forskningsmæssigt belæg for at den kan, når sang og det at synge sammen er en del af børnenes og de voksnes fælles hverdag.