Om Sangkraft Syddjurs

Sangkraft Syddjurs er en ressource og et kraftcenter, hvor sangen og stemmen har hovedrollen. Når vi synger sammen, hører vi sammen. Hver stemme i hvert menneske har betydning

Sang for alle, hele livet igennem

Sangkraft Syddjurs ønsker – i samarbejde på tværs af institutioner og foreninger – at have det almennyttige formål at arbejde for, at alle mennesker hele livet igennem får oplevelser med korsang og fællessang. Vi arbejder for at alle institutioner skal synge hver dag, og vi vil inspirere og guide pædagoger, medarbejdere og dagplejere, så de får lyst til og mod på at synge med børnene. Vi arbejder for at give alle skolebørn og elever på ungdomsuddannelserne i Syddjurs Kommune mulighed for at synge mere ved at arbejde tæt sammen med skolernes musiklærere, understøtte dem og inspirere dem og skabe store koroplevelser sammen med dem for børnene.

Kor med spor

Sangkraft Syddjurs ønsker at styrke de allerede eksisterende kormiljøer og skabe grobund for nye sangfællesskaber i mange forskellige sammenhænge. Kormiljøet styrkes i bredden ved at skabe netværk for korledere, inspirationsdage og korevents.

Sangkraft Syddjurs vil skabe tydelige spor, så børn og unge, der bliver glade for at synge, kan dygtiggøre sig ved ambitiøse korweekender eller sangtræning.

Sang for sundhed og sjæl

Sangkraft Syddjurs ønsker at sangen bliver anvendt i et sundhedsfagligt- og socialt perspektiv og vi vil derfor arbejde for at fremme sang på pleje- og ældrecentrene ved at bruge sangen som redskab til at komme i kontakt med livshistorier, minder og sorg.

Sangkraft Syddjurs vil også arbejde med sang for at fremme integrationen af mennesker med anden etnisk baggrund. Hjemlængsel kan føles meget smertefuldt, men hvis man har andre at dele det med eller fortælle det til og synge det ud, kan det lindre længslen. Vi vil undersøge muligheden for at etablere et grænseløst kor, hvor vi synger sange fra alverdens verdenshjørner med afsæt i kormedlemmernes mest elskede sange fra hjemlandet.

Sang for Syddjurs

Sangkraft Syddjurs hører hjemme i Syddjurs Kommune og det må gerne kunne mærkes. Med fokus i lokalt forankrede sangtraditioner vil vi have fokus på overleveringer, natur, mytologi. Vi vil samarbejde med kulturskolen, arkiverne, bibliotekerne, erhvervslivet, foreningslivet og meget mere.

Sang skal blive en naturlig del af mange arbejdspladser i Syddjurs, for sang styrker et fællesskab uanset, hvad opgaverne er.